Podnošenje prigovora

Ukoliko imate primedbe na naše poslovanje možete podneti prigovor u pismenoj formi na sledeće načine:

  • u poslovnim prostorijama Društva – u sedištu Društva,
  • preko internet prezentacije Društva www.arv.co.rs
  • poštom, na adresu sedišta Društva, Pohorska 4/12, 11070 Novi Beograd
  • telefaksom na broj telefona 011/3129-676
  • elektronskom poštom (imejlom) na adresu mihailo@arv.rs koja je namenjena za prijem prigovora.

 

Preuzmite – Obrazac za podnošenje prigovora (.doc)